Cennik badań laboratoryjnych w Lecznicy dla Ciebie

Sprawdź wyniki badań laboratoryjnych

Do sprawdzenia potrzeba numeru zlecenia i daty urodzenia.

 

Nazwa badania  Cena  Oczekiwanie   na wynik
(dni rob.)
Hematologia, koagulologia
Morfologia (18 parametrów) – aparat, m. in. RBC, WBC, HGB, 10,00 1
HCT, MCV, MCH, PLT, HGB, limfocyty, neutrofile i inne
Rozmaz (wg Schillinga) – manualnie 5,00 1
Retikulocyty 10,00 1
OB 5,00 1
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 10,00 1
PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) 10,00 1
Fibrynogen 12,00 1
Leukocytoza z rozmazem 6,00 1
Płytki krwi 6,00 1
Czas rekalcynacji 7,00 1
D-dimery 48,00 1
Czas trombinowy 12,00 1
Antytrombina III – aktywność 55,00 2
Badania moczu
Mocz – analiza ogólna 10,00 1
Mocz – białko (DZM), ilość w moczu dobowym 10,00 1
Mocz – glukoza, c. ketonowe 10,00 1
Mocz – liczba Addisa – * 11,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : mocznik 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : kreatynina 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : k. moczowy 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : sód i potas 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : chlorki 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : wapń – * 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : magnez – * 10,00 1
Mocz – dobowe wydalanie : fosfor nieorg. – * 10,00 1
Mocz poranny (porcja): mocznik 10,00 1
Mocz poranny (porcja): kreatynina 10,00 1
Mocz poranny (porcja): kwas moczowy 10,00 1
Mocz poranny (porcja): sód i potas 10,00 1
Mocz poranny (porcja): chlorki 10,00 1
Mocz poranny (porcja): wapń 10,00 1
Mocz poranny (porcja): magnez 10,00 1
Mocz poranny (porcja): fosfor nieorg. 10,00 1
Mocz poranny (porcja):a-Amylaza 10,00 1
Mocz – cytryniany (DZM) 105,00 14
Mocz – szczawiany (DZM) 74,00 14
Mocz – mikroalbuminuria 31,00 4
Mocz – badanie kamieni moczowych 49,00 14
Mocz – ALA 43,00 7
* – specjalna procedura pobierania materiału
Badania kału
Kał na pasożyty i cysty lamblii 10,00 4
Krew utajona w kale 10,00 4
Kał na lamblie – Elisa Giard Test 22,00 4
Wymaz na owsiki – * 10,00 4
Badanie ogólne kału 22,00 4
Kał na Rota Wirusy 22,00 4
Posiew kału (bakteriologiczny) 30,00 4-10
Kał na nosicielstwo (3 oznaczenia) 148,00 10
* – specjalna procedura pobierania materiału
Chemia kliniczna
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 10,00 1
Aminotransferaza asparaginian. (ASPAT) 10,00 1
a-Amylaza (diastaza) (AMY) 10,00 2
Cholinesteraza (CHE) 12.00 2
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 10,00 1
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 10,00 1
Fosfataza kwaśna (AcP) 10,00 2
Fosfataza sterczowa (AcP-P) 10,00 1
Fosfataza alkaliczna z frakcjami 50,00 7
gamma-Glutamylo-transpeptydaza (gamma-GT) 10,00 1
Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK) 18,00 1
Kinaza kreatynowa-izoenzym CK-MB – aktywność 19,00 1
Lipaza 18,00 2
Albumina 10,00 2
Białko całkowite 10,00 1
Proteinogram – białko, frakcje 40,00 3
Bilirubina całkowita (Bil-T) 10,00 1
Bilirubina bezpośrednia (Bil-D) 10,00 1
Cholesterol całkowity (CHOL) 10,00 1
Cholesterol HDL 10,00 1
Trójglicerydy (TG) 10,00 1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) LDL wyliczany 25,00 1
Glukoza 10,00 1
Mocznik 10,00 1
Kreatynina 10,00 1
Klirens kreatyniny endogennej (2 oznacz.) – surowica + mocz 15,00 1
Kwas moczowy 10,00 1
Sód 10,00 1
Potas 10,00 1
Chlorki 10,00 1
Wapń całkowity 10,00 1
Magnez 10,00 1
Fosfor nieorganiczny 10,00 1
Żelazo 10,00 1
TIBC – zdolność wiązania żelaza 15,00 1
Lit 37,00 7
Cynk 47,00 14
Ołów we krwi 62,00 14
Ołów w moczu 62,00 14
Miedź w surowicy 55,00 10
Miedź w moczu (DZM) 61,00 10
Kadm w osoczu 110,00 14
Ceruloplazmina 55,00 7
IMMUNOGLOBULINY
IgA 25,00 4-7
IgM 25,00 4-7
IgG 25,00 4-7
IgG, IgA, IgM (łącznie) 74,00 4-7
IMMUNODIAGNOSTYKA
Diagnostyka chorób tarczycy
TSH III generacja 15,00 1
T3 (trójjodotyronina) 20,00 1
T4 (tyroksyna) 20,00 1
FT 3 (wolne T3) 20,00 1
FT 4 (wolne T4) 20,00 1
P.ciała anty-TG (p.ciała przeciw tyreoglobulinie) 40,00 1
P.ciała anty-TPO (p.ciała przeciw peroksydazie 40,00 1
tarczycowej = p. ciała anty-mikrosomalne)
Tyreoglobulina (TG) 30,00 1
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 74,00 21-30
 
Hormony płciowe
FSH 20,00 1
LH 20,00 1
Estradiol 20,00 1
Progesteron 20,00 1
Prolaktyna 20,00 1
HCG -beta ilościowo 25,00 1
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 25,00 1
Dehydroepiandrosteron DHEA 28,00 3
DHEA SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) 27,00 1
Testosteron 20,00 1
Testosteron wolny 55,00 5
Estriol wolny 28,00 3
Androstendion 27,00 3
17-OH progesteron 27,00 3
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) 25,00 1
PAPP-A 68,00 12
OCENA RYZYKA GENETYCZNYCH WAD PŁODU
Prisca raport – 123,00 do 12
analiza statystyczna (na podstawie wywiadu lekarskiego
oraz badań biochemicznych wykonanych w laboratorium
Diagnostyka          – koszt badań wg cennika)
Pozostałe hormony i metabolity
Aldosteron 24,00 4
ACTH (hormon adrenokortykotropowy) – * 40,00 1
Kortyzol 20,00 1
Kortyzol w moczu dobowym 25,00 5
Kalcytonina – * 49,00 5
Parathormon – * 40,00 1
Hormon wzrostu 20,00 2
Leptyna 60,00 30
Erytropoetyna 43,00 10
Gastryna – * 80,00 3-4
IGF 1 80,00 4
IGF – BP3 80,00 4
Kortikoidy wolne w moczu (DZM) 58,00 10
17- ketosterydy w moczu (DZM) 74,00 10
17-hydroksykortykoidy w moczu (DZM) 105,00 10
Kwas wanilinomigdałowy w moczu (DZM) – * 62,00 10
Kwas 5-OH-indolooctowy w moczu (DZM) – * 190,00 14-21
Kwas hipurowy w moczu 49,00 14
Kwas trójchlorooctowy (TCA) w moczu 52,00 14
Metoksykatecholaminy w moczu (DZM) – * 62,00 7
Markery nowotworowe
PSA (specyficzny antygen prostaty) 27,00 1
PSA-wolny 42,00 1
AFP (alfa-fetoproteina) 30,00 1
OM-MA (CA-125) (m. in. marker raka jajnika) 39,00 1
BR-MA (CA-15.3) (m. in. marker raka sutka, jajnika i płuc) 39,00 1
GI-MA (CA-19.9) (m. in. m. nowotworów p. pokarmowego) 39,00 1
CEA (antygen karcinoembrionalny) 20,00 1
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 48,00 2
Kwaśna fosfataza sterczowa (PAP) 48,00 1
beta 2- mikroglobulina w surowicy 50,00 7
beta 2- mikroglobulina w moczu 55,00 7
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
Troponina I – * 55,00 1
NT – proNBP 99,00 2
Monitorowanie stężenia leków
Teofilina 49,00 4
Digoksyna 43,00 4
Karbamazepina 43,00 4
Kwas walproinowy 43,00 4
Phenytoina 50,00 4
Osteoporoza
Pyrylinx D/Kreatynina 55,00 4
Osteokalcyna 49,00 4
C-telopeptyd I kolagenu ICTP 80,00 czwartki
Diagnostyka anemii
Ferrytyna 34,00 1
Witamina B12 34,00 1
Kwas foliowy 34,00 1
Transferyna 59,00 1
Diagnostyka cukrzycy
C-peptyd 31,00 4
Insulina – * 25,00 1
Hemoglobina glikowana (HPLC) 31,00 3
P.ciała IA2 98,00 15
P.ciała anty-GAD 92,00 15
Badania serologiczne
ASO-ilościowo 12,00 1
RF-jakościowo 11,00 1
RF-ilościowo 21,00 1
Orozomukoid 42,00 7
Odczyn Waaler-Rose jakościowo 11,00 1
CRP-ilościowo 35,00 1
Serologia transfuzjologiczna
Grupa krwi 24,00 2
Grupa krwi z wpisem do karty (2 oznaczenia) 71,00 3
Grupa krwi z wpisem do karty (1 oznaczenie) – niezbędne 48,00 3
okazanie wcześniejszego wyniku
Wydanie karty – na podstawie 2 oznaczeń gr. krwi 25,00 do 5
wykonanych w Diagnostyce
Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych 24,00 2
Identyfikacja przeciwciał odpornościowych 185,00 3
pełny zakres badań w niedokrwistości autoimmunohemolit. 369,00 3
Pośredni test antyglobulinowy (Test Coombsa PTA) 24,00 2
Próba zgodności serologicznej (1x) 16,00 1
Badanie przedtransfuzyjne 31,00 1
BTA – bezpośredni test antyglobulinowy 15,00 1
Pozostałe badania
Homocysteina 52,00 4
Leptyna 62,00 30
IL-6 (interleukina 6) – półilościowo 62,00 4
Morfina (opiaty) w moczu – jakościowo 21,00 1
Amfetamina w moczu – jakościowo 21,00 1
Kokaina w moczu – jakościowo 21,00 1
Marihuana (THC) w moczu – jakościowo 21,00 1
Barbituranty w moczu – jakościowo 21,00 1
Oksytocynaza 25,00 5
Izooksytocynaza 25,00 5
Witamina D3 – metabolit 25 OH D3 80,00 14
Witamina D3 – metabolit 1,25 (OH)2 D3 258,00 20
Kwasy żółciowe 55,00 14
Rtęć w moczu 92,00 10
SCC antygen 86,00 14
Składniki dopełniacza i inne enzymy
C1 inhibitor 135,00 14
Alfa 1 antytrypsyna 98,00 14
C-3 c (składnik dopełniacza) 43,00 10
C-4 (składnik dopełniacza) 43,00 10
Diagnostyka infekcji
HBS antygen – test jakościowy 20.00 1
Anty-HBS test ilościowy 32.00 1
Hbe antygen 47.00 1
Przeciwciała anty Hbe 49,00 1
Przeciwciała anty Hbc IgM 49,00 1
P.ciała anty Hbc całkowite 37,00 1
P.ciała anty HAV total 68,00 1
P.ciała anty HAV IgM 68,00 1
P.ciała anty HCV 35,00 1
Toxoplazma IgG 25,00 1
Toxoplazma IgM 31,00 1
Toxoplazmoza IgA 74,00 14
Toxoplazma IgG – awidność 96,00 14
Różyczka IgG 25,00 1
Różyczka IgM 31,00 1
CMV IgG 25,00 1
CMV IgM 31,00 1
CMV IgG – awidność 96,00 14
Herpes 1/2 IgG jakościowo 31,00 7
Herpes 1/2 IgM jakościowo 53,00 21
HIV Ag/Ab (Combo) 35,00 1
HIV – test potwierdzenia (Western – Blott) 258,00 14
HIV – jakościowo (met PCR) – * 418,00 14
Mononukleoza – latex 12,00 1
EBV IgG – ilościowo 47,00 7
EBV IgM – ilościowo 47,00 7
Helicobacter pylori IgG – test ilościowy 35,00 1
Borelioza IgG 31,00 7
Borelioza IgM 46,00 7
Borrelia burgdorferii (met. PCR) 185,00 12
Chlamydia trachomatis IgG – test ilościowy 40,00 7
Chlamydia trachomatis IgM – test ilościowy 40,00 7
Chlamydia trachomatis IgA 148,00 14
Chlamydia trachomatis (met. IF) – szkieło – * 74,00 5
Chlamydia trachomatis (met. PCR) – * 185,00 14
Chlamydia trachomatis (met. sond genetycznych)* 135,00 10
Chlamydia pneumoniae IgG – test ilościowy 40,00 7
Chlamydia pneumoniae IgM 40,00 7
Chlamydia pneumoniae IgA 215,00 14
Chlamydia pneumoniae (met. PCR) – * 184,00 14
Chlamydia psittaci IgG 246,00 10
Chlamydia psittaci IgM 246,00 10
WR – serodiagnostyka kiły (RPR) 12,00 1
FTA-ABS 62,00 10
Mycoplasma pneumoniae IgM 43,00 7
Mycoplasma pneumoniae IgG 68,00 7
Listerioza (OI, OII, OV, H4b) 62,00 7
Toxocaroza (Toxocara canis) 55,00 14
Krztusiec (Bordetella pertusis) IgG 62,00 14
Krztusiec (Bordetella pertusis) IgA 62,00 14
Varicella zoster (VZ) IgG – ospa wietrzna 120,00 14
Varicella zoster (VZ) IgM – ospa wietrzna 120,00 14
Odra IgG 172,00 10
Odra IgM 172,00 10
Brucelloza (odczyn zlepny i OWD) 74,00 14
Świnka IgG 86,00 15
Świnka IgM 86,00 15
Grypa typ A IgG (Elisa) 62,00 15
Grypa typ A IgM (Elisa) 74,00 15
Grypa typ B IgG (Elisa) 62,00 15
Grypa typ B IgM (Elisa) 74,00 15
Pneumocystoza (IgG + IgM) OIF 74,00 15
P.ciała dla paragrypy typ 3 IgG 68,00 14
P.ciała dla Coxackie B3, B5, B7 62,00 14
P.ciała bąblowcowe 62,00 21
Bąblowica (met. Western Blott) 142,00 14
P.ciała Yersinia IgA, IgG, IgM 185,00 21
BADANIA WYKONYWANE METODAMI BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Diagnostyka chorób nowotworowych
HPV (met. PCR) – * 197,00 14
HPV (met. sond genetycznych) – * 197,00 30
HTGR – * 362,00 14
BRCA1 – * 430,00 14
Diagnostyka infekcji
HSV – jakościowo – * 215,00 12
HSV – ilościowo – * 615,00 15
Borrelia burgdorferii – * 184,00 12
Toxoplasma gondii – jakościowo – * 184,00 10
Chlamydia pneumoniae – jakościowo – * 184,00 14
Chlamydia trachomatis – jakościowo – * 184,00 14
Chlamydia trachomatis (met. sond genetycznych)* 135,00 10
Mycobacterium tuberculosis – * 357,00 21
HCV – jakościowo – * 270,00 12
HCV – ilościowo – * 553,00 15
HCV – genotypowanie – * 430,00 12
HBV – jakościowo 246,00 12
HBV – ilościowo – * 553,00 15
CMV – jakosciowo – * 221,00 12
CMV – ilościowo – * 553,00 15
Diagnostyka chorób genetycznych – PCR
Choroba Parkinsona – * 732,00 15
Choroba Alzheimera / Dziedziczna skłonność miażdżycowa 732,00 15
(genotypowanie Apo E) – *
Mukowiscydoza – * 732,00 15
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej * 430,00 15
Badanie cytogenetyczne (kariotyp) – * 369,00 25
Inne – PCR
CCR5 – * 608,00 15
Czynnika V Leiden – * 307,00 15
Termolabilny wariant MTHFR – * 307,00 15
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny – * 307,00 15
Allel A2 glikoproteiny płytek krwi – * 307,00 15
Autoimmunologia
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne – test 49,00 5-10
                                     przesiewowy (IIF, Hep-2) (ANA1)
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i 98,00 5-10
cytoplazmatyczne (ds. DNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro) SS-B (La),
Sci-70, Jo-1, PM-ScL, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza-I, PCNA,
ACA, mitochondrialne, rybosomalne)(IIF, Hep-2, DID) (ANA2)
Przeciwciała przeciwjądrowe (nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, 135,00 5-10
PM-Scl, CNP-B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rib. P. Prot.,
AMA-2) (IMMUNOBLOT) – ANA3
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF) 62,00 5-10
Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF test Crithidium luciliae) 62,00 5-10
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów 86,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF) 62,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF) 62,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) 117,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) 86,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF) 86,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie 148,00 5-10
w klasie IgG i IgA (łącznie) (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgA EmA (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG EmA (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG i IgA EmA 117,00 5-10
(łącznie) (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie 86,00 5-10
w klasie IgA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie 86,00 5-10
w klasie IgG (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie 148,00 5-10
w klasie IgG i IgA (łącznie) (IIF)
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG (IIF) 123,00 5-10
Przeciwciała pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) 98,00 5-10
i pemphigoid (IIF)
Badanie surowicy w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) 98,00 5-10
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków 110,00 5-10
nerkowych (antyGMB) i błonie pęcherzyków płucnych
(Goodpasture’s Syndrome) (IIF)
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków 86,00 5-10
nerkowych (antyGMB) (IIF)
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka 74,00 5-10
(APCA) (IIF)
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a 92,00 21-30
i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF) 119,00 21-30
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym 110,00 5-10
(receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce
serca (Miasthenia gravis) (IIF) 123,00 10
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF) 98,00 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie 74,00 5-10
Przeciwciała antyaktynowe 62,00 5-10
Przeciwciała anty-LKM (IIF) 62,00 5-10
Przeciwciała przeciw komórkom wątroby – badanie 148,00 5-10
kompleksowe :
     LSPA (liver specific proteins antybody),
     LMA (liver membrane antibody),
     LKMA (liver-kidney microsomes antibody),
     SLA (soluble liver antibody),
     BCA (bile caniculi antibody)
Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (II F) 148,00 15
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, 123,00 21
SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot)
Przeciwciała LC-1 (cytoplazmatyczny antygen wątroby) 135,00 5-10
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF) 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrz.) 119,00 5-10
komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom
kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna
i Colitis Ulcerosa) (IIF)
Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF) 86,00 14-21
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) 160,00 14-21
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) 110,00 14-21
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) 110,00 14-21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) 49,00 10-14
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) 49,00 10-14
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA) 86,00 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG 98,00 90
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgM 98,00 90
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG i IgM 185,00 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG 74,00 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM 74,00 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM 135,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG 49,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM 49,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM 92,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG 49,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM 49,00 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM 92,00 90
Antykoagulant toczniowy (Test krzepnięcia) – * 92,00 do 14
Badania tkankowe (DIF) 98,00 5-10
Panel neurologiczny 233,00 21
Przeciwciała przeciwretikulinie IgA 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG 74,00 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG 123,00 5-10
Przeciwciała BMZ – badanie na splicie skóry 110,00 5-10
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie Anty-TG 123,00 5-10
Przeciwciała antykeratynowe (AKA) 62,00 5-10
Przeciwciała pc. transglutaminazie tk. (TGA) IgA 74,00 14-21
Przeciwciała pc. transglutaminazie tk. (TGA) IgG 98,00 14-21
Przeciwciała pc. transglutamin. tk. (TGA) IgA i IgG 98,00 14-21
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) (ELISA) 74,00 21-30
Przeciwciała anty – CCP 98,00 14
Przeciwciała anty – GAD (przeciwciała przeciw 92,00 5-10
dehydrogenazie glutaminowej)
Panel jelitowy (IIF) (p. ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym 172,00 21
trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA)
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF) 68,00 21
Alergia
IgE całkowite 32,00 1
Eozynofilia – wymaz z nosa 9,00 1
Alergia – IgE specyficzne
Jajko : 36,00 3 – 6
F1 – białko jajka 36,00 3 – 6
F75 – żółtko jajka 36,00 3 – 6
F245 – jajko całe
Produkty mleczne i sery : 36,00 3 – 6
F2 – mleko krowie 36,00 3 – 6
F76 – alfa laktoalbumina 36,00 3 – 6
F77 – beta laktoglobulina 36,00 3 – 6
F78 – kazeina 36,00 3 – 6
F81 – ser cheddar
Produkty mączne : 36,00 3 – 6
F4 – pszenica 36,00 3 – 6
F5 – żyto 36,00 3 – 6
F6 – jęczmień 36,00 3 – 6
F7 – owies 36,00 3 – 6
F8 – kukurydza 36,00 3 – 6
F9 – ryż 36,00 3 – 6
F11 – gryka 36,00 3 – 6
F14 – soja 36,00 3 – 6
F79 – gluten
Ryby: 36,00 3 – 6
F3 – dorsz 36,00 3 – 6
F40 – tuńczyk
Mięsa : 36,00 3 – 6
F26 – wieprzowina 36,00 3 – 6
F27 – wołowina 36,00 3 – 6
F83 – kurczak 36,00 3 – 6
F88 – baranina 36,00 3 – 6
F284 – indyk
Owoce : 36,00 3 – 6
F33 – pomarańcza 36,00 3 – 6
F44 – truskawka 36,00 3 – 6
F49 – jabłko 36,00 3 – 6
F92 – banan 36,00 3 – 6
F94 – gruszka 36,00 3 – 6
F84 – kiwi
Warzywa : 36,00 3 – 6
F12 – groch 36,00 3 – 6
F15 – fasola 36,00 3 – 6
F25 – pomidor 36,00 3 – 6
F31 – marchew 36,00 3 – 6
F35 – ziemniak 36,00 3 – 6
F85 – seler 36,00 3 – 6
F86 – petruszka 36,00 3 – 6
F244 – ogórek 36,00 3 – 6
F48 – cebula
Orzechy i nasiona : 36,00 3 – 6
F13 – orzech ziemny 36,00 3 – 6
F17 – orzech leszczyny 36,00 3 – 6
F256 – orzech włoski
Przyprawy : 36,00 3 – 6
F89 – musztarda 36,00 3 – 6
F280 – pieprz czarny 36,00 3 – 6
S11 – koperek
Inne – używki : 36,00 3 – 6
F93 – kakao 36,00 3 – 6
F221 – kawa 36,00 3 – 6
F105 – czekolada
Trawy i zboża : 36,00 3 – 6
G6 – tymotka łąkowa 36,00 3 – 6
G12 – żyto / pyłki 36,00 3 – 6
G3 – kupkówka pospolita 36,00 3 – 6
G4 – kostrzewa łąkowa
Drzewa : 36,00 3 – 6
T2 – olcha 36,00 3 – 6
T3 – brzoza 36,00 3 – 6
T4 – leszczyna 36,00 3 – 6
T12 – wierzba 36,00 3 – 6
T14 – topola
Kurz, roztocza i inne składniki kurzu : 36,00 3 – 6
H3 – mieszanka kurzu domowego (Bencard) 36,00 3 – 6
D1 – roztocze kurzu domowego 36,00 3 – 6
D2 – roztocze mączne 36,00 3 – 6
D70 – Acarus sira 36,00 3 – 6
D71 – Lepidoglyphus destructor 36,00 3 – 6
D72 – Tyrophagus putescientiae 36,00 3 – 6
I6 – karaluch – prusak 36,00 3 – 6
E7 – odchody gołębia
Sierści i pierza : 36,00 3 – 6
E1 – sierść kota 36,00 3 – 6
E2 – sierść psa 36,00 3 – 6
E3 – sierść konia 36,00 3 – 6
E6 – sierść świnki morskiej 36,00 3 – 6
E78 – pióra papużki falistej 36,00 3 – 6
E81 – naskórek owcy 36,00 3 – 6
E82 – naskórek królika 36,00 3 – 6
E70 – pierze (pióra gęsi) 36,00 3 – 6
E84 – naskórek chomika 36,00 3 – 6
E86 – pióra kaczki 36,00 3 – 6
E201 – pióra kanarka
Owady : 36,00 3 – 6
I1 – jad pszczoły 36,00 3 – 6
I3 – jad osy 36,00 3 – 6
I71 – jad komara 36,00 3 – 6
I75 – jad szerszenia 36,00 3 – 6
I73 – Chironomus plumosus (ochotka piórkowata)
Pleśnie : 36,00 3 – 6
M1 – penicilium notatum 36,00 3 – 6
M2 – Cladosporium herbarum 36,00 3 – 6
M3 – Aspergillus fumigatus 36,00 3 – 6
M6 – Alternaria tenuis 36,00 3 – 6
M5 – Candida albicans 36,00 3 – 6
M4 – Mucor racemosus
Chwasty : 36,00 3 – 6
W6 – bylica pospolita 36,00 3 – 6
W9 – babka lancetowata 36,00 3 – 6
W10 – komosa biała
Pasożyty : 36,00 3 – 6
P1 – glista ludzka
Tkaniny, ubiory : 36,00 3 – 6
K20 – wełna 36,00 3 – 6
O1 – bawełna
Leki : 36,00 3 – 6
C204 – amoxycylina
Inne : 36,00 3 – 6
F403 – drożdże 36,00 3 – 6
K82 – latex
Alergia – Zestawy alergenów
GP1 – Trawy wcześnie kwitnące : 40,00 3 – 6
kupkówka pospolita (G3), tymotka łąkowa (G6), życica
trwała (G5), wiechlina łąkowa (G8), kostrzewa wyniosła (G4)
GP4 – Trawy późno kwitnące : 40,00 3 – 6
życica trwała (G5), żyto zwyczajne (G12), tymotka
wonna (G1), trzcina pospolita (G7), kłosówka wełniana (G13)
TP9 – Mieszanka drzew : 40,00 3 – 6
olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3),
leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12)
WP3 – Mieszanka chwastów : 40,00 3 – 6
bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoć
pospolita (W12), babka lancetowata (W9), komosa biała (W10)
MP1 – Mieszanka pleśni : 40,00 3 – 6
Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium
herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Candida ablicans (M5)
EP1 – Mieszanka naskórków I : 40,00 3 – 6
naskórek psa (E5), naskórek kota (E1), naskórek konia (E3),
naskórek krowy (E4)
FP5 – Panel dziecięcy (żywność) : 40,00 3 – 6
dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko
krowie (F2), soja (F14), maka pszenna (F4)
EP71 – Mieszanka pierza : 40,00 3 – 6
kacze pióra (E86), gęsie pióra (E7), kurze pióra, pierze indyka
FP2 – Ryby, skorupiaki, owoce morza : 40,00 3 – 6
dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37),
tuńczyk (F40)
Alergeny w panelach
(na karcie wynikowej każdy alergen scharakteryzowany jest oddzielnie)
IgE sp. PANEL POKARMOWY 209,00 do 10
orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko,
białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak,
seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia,
jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia
IgE sp. PANEL ODDECHOWY 209,00 do 10
Pyłek : brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny,
dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp. babki lancetowatej,
D. Farinae, D. Pteronyssinuss, Naskórek : psa, kota,
konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum,
Penicilium notatum, Alternaria tenuis
209,00 do 10
IgE sp. PANEL MIESZANY
Orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja
kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna,
pyłek : brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp, D. Farinae,
D. Pteronyssinuss, naskórek : psa, kota, konia, Aspergillus
fumigatus, Cladosporium herbarum
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
Mocz – badanie bakteriologiczne 30,00 4 – 8
Wymaz z gardła 30,00 4 – 10
Wymaz z migdałków 30,00 4 – 10
Wymaz z jamy ustnej 30,00 4 – 10
Wymaz z ucha prawego 30,00 4 – 10
Wymaz z ucha lewego 30,00 4 – 10
Wymaz z nosa 30,00 4 – 10
Plwocina 30,00 4 – 10
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 30,00 4 – 10
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 30,00 4 – 10
Wymaz z pochwy 30,00 4 – 10
Wymaz z kanału szyjki macicy 30,00 4 – 10
Wymaz z cewki moczowej 30,00 4 – 10
Biocenoza pochwy 30,00 3
Wymaz w kierunku GC 55,00 4 – 10
Wymaz w kierunku Mykoplazmy urogenitalne 68,00 4 – 10
Bad. w kier. Chlamydia trachomatis -antygen (IF)* 74,00 5
Bad. w kier. Chlamydia trachomatis (met. PCR)* 185,00 14
Cytologia ginekologiczna 24,00 5
Wymaz spod napletka 30,00 4 – 10
Nasienie – posiew 30,00 4 – 10
Wymaz z rany 37,00 4 – 10
Wymaz z owrzodzenia 37,00 4 – 10
Kał – posiew ogólny 30,00 4 – 10
Kał – posiew S-S 37,00 4 – 10
Kał w kierunku Yersinia 44,00 4 – 10
Kał w kierunku EPEC 37,00 4 – 10
Kał w kierunku Campylobacter 69,00 10
Kał w kierunku Clostridium difficilae (toksyna) 92,00 5
Kał na nosicielstwo (3 oznaczenia) 148,00 10
Posiew krwi – tlenowy 62,00 do 10
Posiew krwi – beztlenowy 62,00 do 10
Gruźlica – plwocina i/lub mocz 74,00 21 – 80
Gruźlica – posiew materiału skąpoprątkowego 117,00 21 – 80
Sporal A 19,00 10
Sporal S 19,00 10
Posiew w kierunku flory beztlenowej 43,00 10 – 15
BADANIA MYKOLOGICZNE
Mocz – badanie mykologiczne 37.00 10
Wymaz z nosa 37,00 10
Wymaz z gardła 37,00 10
Wymaz z migdałków 37,00 10
Wymaz z jamy ustnej 37,00 10
Wymaz z ucha prawego 37,00 10
Wymaz z ucha lewego 37,00 10
Plwocina 37,00 10
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 37,00 10
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 37,00 10
Wymaz z pochwy 37,00 10
Wymaz z kanału szyjki macicy 37,00 10
Wymaz z cewki moczowej 37,00 10
Wymaz spod napletka 37,00 10
Nasienie – posiew 37,00 10
Wymaz z rany 37,00 10
Wymaz z owrzodzenia 37,00 10
Badania w kier. dermatofitów i grzybów pleśniowych
Zeskrobiny – badanie mykologiczne 80,00 do 4 tyg.
Preparat bezpośredni 19,00 do 3
Posiew – dermatofity 62,00 4 tyg.
Copyright © 2016: Lecznica Dla Ciebie. Wszelkie prawa zastrzeżone.